Publications

Dissertations

Internships: 1

2022

- João Fonseca advised by David Martins de Matos, Online multivariate density estimation, short term traineeship at Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Jan. 2022 [bibTex]